คำสั่ง แต่งตั้งทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลควนโดน.pdf

ขอความเห็นชอบอนุมัติ และลงนามในแผนการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมในชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลควนโดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566.pdf

กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ข้อมูล การดำเนินการตามภารกิจของโรงพยาบาลควนโดน ปีงบประมาณ 2566.pdf

รายงานผลการติดตาม การดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลเกี่ยวกับภารกิจของโรงพยาบาลควนโดน ผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล ในปีงบประมาณ 2565.pdf

แผนเงินบำรุง โรงพยาบาลควนโดน ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2566 (แผนแต่ละโครงการในระบบ E-GP แผนทางการเงินปีงบ2566 แผนงบเงินบำรุงปีงบ2566 ).pdf

รายงานผลการติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่1 เดือนตุลาคม 2565 - 19 ธันวาคม 2565.pdf

ประกาศ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560.pdf

แผนทางการเงิน (PLANFIN) ปีงบประมาณ 2566.pdf

นโยบายและยุทธศาสตร์.pdf

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560.pdf

หน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจของโรงพยาบาลควนโดน จังหวัดสตูล พ.ศ.2561.pdf

คู่มือการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจ ของโรงพยาบาลควนโดน จังหวัดสตูล พ.ศ. 2565.pdf

รายงานข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ.pdf

รายงานผลเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบ 2566 ตุลาคม 2565 - พฤศจิกายน 2565.pdf

รายงานผลเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf

รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2565.pdf

รายงานผลเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม.pdf


  View : 198


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

MOPH ITA 2022
27 มิ.ย. 2565
   + สายด่วนสุขภาพจิต 1667 
   + สายด่วนบัตรทอง 1330 
   + สายด่วนประกันสังคม 1506
   + สายด่วน อย. 1556
   + อนามัยใกล้ตัว 1675
   + สายด่วนยาเสพติด 1165
   + สายด่วนมะเร็ง 1668
   + สายนี้ปลอดบุหรี่ 1600

 วันนี้ 45
 เมื่อวาน 58
 สัปดาห์นี้ 222
 สัปดาห์ก่อน 337
 เดือนนี้ 462
 เดือนก่อน 1,376
 จำนวนผู้เข้าชม 34,784
  Your IP : 44.192.247.184

Untitled Document