หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลในจังหวดชายแดนภาคใต้ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลในจังหวดชายแดนภาคใต้ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1.หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลในจังหวดชายแดนภาคใต้ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2.แผนภาพแสดงขั้นตอนการดําเนินการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในแต่ละจังหวัด

3.แบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ

 

สามารถดูเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ Link ต่อไปนี้

https://drive.google.com/drive/folders/1A5_ScWNBhKKX6Ui4Lyd26QFUavhLbd6A?usp=sharing


หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.pdf

แผนภาพแสดงขั้นตอนการดำเนินการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในจังหวัด.pdf

เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภททั่วไป.docx

เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ.docx

เอกสารประกอบการพิจารณาขอนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่ขอเกื้อกูล.docx


  View : 77


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

MOPH ITA 2021
14 มิ.ย. 2564
MOPH ITA 2022
27 มิ.ย. 2565
   + สายด่วนสุขภาพจิต 1667 
   + สายด่วนบัตรทอง 1330 
   + สายด่วนประกันสังคม 1506
   + สายด่วน อย. 1556
   + อนามัยใกล้ตัว 1675
   + สายด่วนยาเสพติด 1165
   + สายด่วนมะเร็ง 1668
   + สายนี้ปลอดบุหรี่ 1600

 วันนี้ 32
 เมื่อวาน 56
 สัปดาห์นี้ 184
 สัปดาห์ก่อน 349
 เดือนนี้ 533
 เดือนก่อน 1,761
 จำนวนผู้เข้าชม 26,075
  Your IP : 18.207.157.152

Untitled Document