• + เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการอย่างมีมาตรฐาน..
    + เป็นที่พึงพอใจแก่ชุมชนและผู้ให้บริการ..
    ติดต่อได้ที่ 074-795066 และ 074-795126 ตลอด 24 ชั่วโมง..

Welcome โรงพยาบาลควนโดน กระทรวงสาธารณสุข

“โรงพยาบาลที่ให้บริการอย่างมีมาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ชุมชนและผู้ให้บริการ”

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาบริเวณอ่างเก็บน้ำวังตาหงา(บ้านทางงอ) หมู่ที่ 5 ต.ควนสตอ (วันที่ 11 สิงหาคม 2566)

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาบริเวณอ่างเก็บน้ำวังตาหงา(บ้านทางงอ) หมู่ที่ 5 ต.ควนสตอ

ร่วมประกวดผลงานวิชาการในงาน "มหกรรมวิชาการด้านสาธารณสุข สสจ.สตูล" (วันที่ 8 สิงหาคม 2566)

ร่วมประกวดผลงานวิชาการในงาน มหกรรมวิชาการด้านสาธารณสุข สสจ.สตูล

ประชุม อสม.ประจำเดือน พร้อมมอบรางวัลบ้านชนะการประกวด ครัวเรือนสะอาดปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (วันที่ 7 สิงหาคม 2566)

ประชุม อสม.ประจำเดือน พร้อมมอบรางวัลบ้านชนะการประกวด ครัวเรือนสะอาดปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมร่วมเก็บข้อมูลเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ในโรงเรียน (วันที่ 19 กรกฎาคม 2566)

กิจกรรมร่วมเก็บข้อมูลเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ในโรงเรียน (วันที่ 19 กรกฎาคม 2566)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม รณรงค์ ป้องกัน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก หมู่ที่ 6 (วันที่ 18 กรกฎาคม 2566)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม รณรงค์ ป้องกัน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก หมู่ที่ 6 (วันที่ 18 กรกฎาคม 2566)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาบริเวณสระเก็บน้ำบ้านปลักใหญ่ใจดี ต.ควนโดน (วันที่ 18 กรกฎาคม 2566)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาบริเวณสระเก็บน้ำบ้านปลักใหญ่ใจดี ต.ควนโดน (วันที่ 18 กรกฎาคม 2566)

   + สายด่วนสุขภาพจิต 1667 
   + สายด่วนบัตรทอง 1330 
   + สายด่วนประกันสังคม 1506
   + สายด่วน อย. 1556
   + อนามัยใกล้ตัว 1675
   + สายด่วนยาเสพติด 1165
   + สายด่วนมะเร็ง 1668
   + สายนี้ปลอดบุหรี่ 1600

 วันนี้ 7
 เมื่อวาน 43
 สัปดาห์นี้ 7
 สัปดาห์ก่อน 393
 เดือนนี้ 1,681
 เดือนก่อน 1,671
 จำนวนผู้เข้าชม 48,745
  Your IP : 18.232.179.37

Untitled Document