งานพัฒนาคุณภาพ

 

**********************************************************************

 

1.ตัวชี้วัดโรงพยาบาล ปี 2567(เข้าระบบกรอกข้อมูล)

2.ตัวชี้วัดสำคัญด้านการดูแลผู้ป่วย  2562-2567

3.(ร่าง)รับผิดชอบ 22 โรค Clinical Tracer /Clinical Tracer Highlight

4.ค่านิยมโรงพยาบาลควนโดน

5.คำสั่ง HA67

6.โครงสร้างการบริหารคุณภาพ

7.แต่งตั้งคณะกรรมการทีมประสานงานคุณภาพ(FA)

8.แนวปฏิบัติมาตรฐานสำคัญจำเป็น ที่ควรมี

9.template-สไลด์นำเสนอประเด็นการพัฒนาตามข้อเสนอแนะ

              ตัวอย่าง สไลด์นำเสนอประเด็นการพัฒนาตามข้อเสนอแนะ PTC

         

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลควนโดน                             

เรื่อง  ขอเชิญประชุม

เรียน  คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลควนโดน ทุกทีม

                   ด้วยศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลควนโดน จะจัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลประจำเดือน  ธันวาคม 2566  ในการนี้ จึงใคร่ขอเชิญ ตัวแทนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ ทุกทีม ทีม FA และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 18 ธันวาคม 2566   เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลควนโดน

**********************************************************************

 

ระเบียบวาระการประชุม  

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลควนโดน

ครั้งที่ 1/2567

18 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลควนโดน

ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

                       1.1 แจ้งเรื่องการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุ HA 

                       1.2Time line การ เยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุ HA ของโรงพยาบาล

                       1.3แจ้งเรื่องทิศองค์กรปี 2567 (ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล)

ระเบียบวาระที่ 2   รับรองรายงานการประชุม

                               -

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

                       3.1 การติดตามผลการพัฒนาตามข้อเสนอแนะ

                       3.2 ติดตาม clinical tracer/clinical tracer highlight

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องพิจารณา

                        4.1 พิจารณาตัวชี้วัดโรงพยาบาล

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

            5.1 เรียนรู้มาตรฐานสำคัญจำเป็น

            5.2 แนะนำเรื่องการเขียนแบบประเมินตนเอง

            5.3 บทบาทของ Facilitator (FA)


รายงานการประชุม01_ที่ สต ๐๐๓๓.๓๐๓/๖๐.rar

HAฉบับที่5.pdf

5.Road Map to 4th Reac.pdf วันนี้ 74
 เมื่อวาน 173
 สัปดาห์นี้ 74
 สัปดาห์ก่อน 1,201
 เดือนนี้ 74
 เดือนก่อน 5,330
 จำนวนผู้เข้าชม 71,520
  Your IP : 3.236.145.153

Untitled Document

106 ม.6 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล 91160
โทรศัพท์ 0-7479-5066 โทรสาร 0-7479-5249 สายด่วน 1669
Email: kdhospital.go.th@hotmail.com

สายด่วน 1669