รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564( สขร1 ).pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2563.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2563.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร1. เดือน ธันวาคม 2563.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร1เดือนมกราคม 2564 .pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร1 เดือนกุทภาพันธ์ 2564.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร1 เดือนมีนาคม 2564.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร1 เดือนพฤษภาคม 2564.pdf

แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ.pdf

ใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ.pdf

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563).pdf

แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี.pdf

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง.pdf


  View : 252


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

MOPH ITA 2021
14 มิ.ย. 2564
   + สายด่วนสุขภาพจิต 1667 
   + สายด่วนบัตรทอง 1330 
   + สายด่วนประกันสังคม 1506
   + สายด่วน อย. 1556
   + อนามัยใกล้ตัว 1675
   + สายด่วนยาเสพติด 1165
   + สายด่วนมะเร็ง 1668
   + สายนี้ปลอดบุหรี่ 1600

 วันนี้ 38
 เมื่อวาน 43
 สัปดาห์นี้ 81
 สัปดาห์ก่อน 302
 เดือนนี้ 1,036
 เดือนก่อน 1,277
 จำนวนผู้เข้าชม 17,011
  Your IP : 75.101.211.110

Untitled Document