รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564( สขร1 ).pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2563.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2563.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร1. เดือน ธันวาคม 2563.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร1เดือนมกราคม 2564 .pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร1 เดือนกุทภาพันธ์ 2564.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร1 เดือนมีนาคม 2564.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร1 เดือนพฤษภาคม 2564.pdf

แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ.pdf

ใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ.pdf

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563).pdf

แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี.pdf

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง.pdf


  View : 458


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

MOPH ITA 2021
14 มิ.ย. 2564
MOPH ITA 2022
27 มิ.ย. 2565
   + สายด่วนสุขภาพจิต 1667 
   + สายด่วนบัตรทอง 1330 
   + สายด่วนประกันสังคม 1506
   + สายด่วน อย. 1556
   + อนามัยใกล้ตัว 1675
   + สายด่วนยาเสพติด 1165
   + สายด่วนมะเร็ง 1668
   + สายนี้ปลอดบุหรี่ 1600

 วันนี้ 30
 เมื่อวาน 47
 สัปดาห์นี้ 121
 สัปดาห์ก่อน 217
 เดือนนี้ 1,125
 เดือนก่อน 1,372
 จำนวนผู้เข้าชม 23,736
  Your IP : 3.215.79.204

Untitled Document